Isolatie 

Net als in 2022 hebben we in 2023 een collectieve actie isolatiemaatregelen georganiseerd. Deze actie loopt van 1 april 2023 tot 31 maart 2024.
Gebaseerd op de uitkomsten van de bewonersenquête en het aantal gerealiseerde projecten in 2022 gaan we door met de Isolatiespecialist.nl en van de Bunt isolatietechniek. Gezien de volatiliteit in de markt hebben we besloten om met prijsafspraken per kwartaal te werken, te beginnen vanaf tweede kwartaal 2023.  Het offertetijdstip bepaald welke prijs geldt. 

Veel woningen zijn niet goed geïsoleerd

 • Een effectieve verduurzaming van de woning begint met isoleren
 • Isoleren betekent meer comfort, lagere energierekening en ultiem een bijdrage aan een beter milieu.
 • Er zijn veel huizen in Nederland die in de jaren 60/70 gebouwd zijn.
 • Tot de jaren 70 was isolatie nog geen standaard.
 • Isolatie werd pas na de oliecrisis en sinds het begin van de jaren ‘80 vaker toegepast.
 • Bij alle nieuwbouw is isolatie uiteraard goed toegepast.
 • Bij geïsoleerde woningen (jaren 70 e.v.) kun je ook besparen door na te isoleren en glas te vervangen.

Voor HR++ glas hebben we voor de 2023 helaas weer geen bedrijf bereid gevonden die mee wil doen met de collectieve actie. Wel hebben we een lijst van betrouwbare glasbedrijven opgesteld die u hier kan vinden. Deze bedrijven kunt u zelf contacteren.

Subsidies

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie die huiseigenaren financieel ondersteunt om duurzaamheidsmaatregelen te nemen in huis en zo energie te besparen. De subsidie loopt door tot 2030. Kijk voor details en voorwaarden naar de subsidiemogelijkheden voor isolatie- en installatiemaatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u isolerende maatregelen uit laten voeren, een zonneboiler of (hybride) warmtepomp laten installeren of uw woning laten aansluiten op een warmtenet. Denk bij isolerende maatregelen aan het isoleren van je dak, vloer of bodem, spouwmuur en ramen.

De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregel is uitgevoerd. Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar 24 maanden (was 12 maanden) de tijd om de subsidieaanvraag te doen. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd.
Met één isolatiemaatregel krijgt u als woningeigenaar zo’n 15% van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen is het subsidiepercentage ongeveer 30%. Bij twee maatregelen ontvangt u het hogere subsidiebedrag. Houd er rekening mee dat u geen gebruik kan maken van de regeling als u zelf aan het klussen gaat. De maatregelen moeten altijd worden uitgevoerd door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Informatie en Inschrijfformulier

Het is raadzaam om u eerst goed te laten informeren over de mogelijke maatregelen die u kan nemen. Hiertoe hebben we een informatiebrochure opgesteld waarin gedetailleerde informatie over de maatregelen en producten is te vinden, inclusief de prijzen en subsidies. Deze brochure is hier te downloaden. Daarnaast is het aan te bevelen om eerst in een persoonlijk gesprek met een van de energiecoaches van de lokale energiecoöperatie de mogelijkheden voor uw huis te onderzoeken en bespreken.
Nadat u zich goed heeft geïnformeerd, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden.

Gegevens en aansprakelijkheid

Uw gegevens worden doorgegeven aan de desbetreffende lokale energiecoöperatie en de participerende bedrijven. De bedrijven zullen vervolgens direct met u communiceren. Energie Verbonden en de energiecoöperaties monitoren het proces en helpen om de actie in goede banen te leiden en zullen zowel de bedrijven als deelnemers contacteren in het geval onverwachte vertragingen optreden in het doorloopproces. De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van uw aanvraag en de kwaliteit van de uitvoering.

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

 1. Bevestiging
  U ontvangt een automatische email met bevestiging van uw inschrijving. Hierin bevindt zich ook het emailadres van de lokale campagneleider. Dit is de contactpersoon vanuit de energiecoöperatie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de lokale campagneleider.
 2. Afspraak voor schouw
  Binnen 2 weken zal u gecontacteerd worden door de participerende bedrijven voor een schouw. Dit is een afspraak bij u thuis om de lokale situatie te bekijken. Door de gekte op de markt komt het vaak voor dat de termijn van een week niet wordt gehaald. De bedrijven doen er alles aan om u zo snel mogelijk te contacteren.
 3. Schouw
  Het bezoek van de leverancier voor de technische schouw duurt ongeveer een uur. De leverancier bekijkt de geschiktheid van de spouw, de kruipruimte en/of dak en eventuele obstakels voor de uitvoering.
 4. Definitieve offerte
  Gebaseerd op de schouw wordt er door elk bedrijf een maatwerk offerte gedefinieerd inclusief eventuele persoonlijke wensen. Deze zullen gebaseerd zijn op de afgesproken m2 pakketprijzen vermeerderd met eventuele kosten voor meerwerk.
 5. Beslissen
  U beslist zelf of u akkoord gaat met één van de offertes en overgaat op isolatiemaatregelen. Het is prettig als u ook de bedrijven informeert die niet door u geselecteerd zijn.
 6. Uitvoering
  Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plant u samen met de leverancier een datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het streven is om de werkzaamheden binnen 2 à 3 maanden na het ondertekenen van de offerte af te ronden. Ook hier komt het regelmatig voor dat deze termijn niet wordt gehaald en dat u langer moet wachten op de uitvoering.