Isolatie 

Net als in 2022 hebben we in 2023 een collectieve actie isolatiemaatregelen georganiseerd. 
Deze actie loopt van 1 april 2023 tot 31 maart 2024.
Belangrijk zijn de voorwaarden voor natuurvriendelijk isoleren, zoals u hieronder kunt lezen. 

Gebaseerd op de uitkomsten van de bewonersenquête en het aantal gerealiseerde projecten in 2022 gaan we door met de Isolatiespecialist.nl en van de Bunt isolatietechniek. Gezien de volatiliteit in de markt hebben we besloten om met prijsafspraken per kwartaal te werken, te beginnen vanaf tweede kwartaal 2023.  Het offertetijdstip bepaald welke prijs geldt. 

Voor HR++ glas hebben we voor de 2023 helaas weer geen bedrijf bereid gevonden die mee wil doen met de collectieve actie. Wel hebben we een lijst van betrouwbare glasbedrijven opgesteld die u hier kan vinden. Deze bedrijven kunt u zelf contacteren.

Veel woningen zijn niet goed geïsoleerd

 • Een effectieve verduurzaming van de woning begint met isoleren
 • Isoleren betekent meer comfort, lagere energierekening en ultiem een bijdrage aan een beter milieu.
 • Er zijn veel huizen in Nederland die in de jaren 60/70 gebouwd zijn.
 • Tot de jaren 70 was isolatie nog geen standaard.
 • Isolatie werd pas na de oliecrisis en sinds het begin van de jaren ‘80 vaker toegepast.
 • Bij alle nieuwbouw is isolatie uiteraard goed toegepast.
 • Bij geïsoleerde woningen (jaren 70 e.v.) kun je ook besparen door na te isoleren en glas te vervangen.

Natuurvriendelijk isoleren (NIEUWE VOORWAARDE)

Wist u dat er vogelsoorten en vleermuizen onder uw dak of in uw spouw kunnen verblijven. Nu meer mensen besluiten om hun huizen te isoleren worden regelmatig deze bewoners gedood en wordt hun habitat bedreigt. Om dit te voorkomen is er de methode van natuurvriendelijk isoleren gedefinieerd. Deze methode was in principe al wettelijk verplicht. Naleving van deze wet werd echter lang niet gehandhaafd bij renovatie en/of na-isolatie van particuliere woningen. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 2 augustus 2023 is echter deze methode ook voor particuliere woningbezitters verplicht en zal er gehandhaafd worden richting zowel de bedrijven als bewoner/opdrachtgever.

Zodoende zal er door van de Bunt en de Isolatiespecialist alleen nog maar gewerkt worden volgens de natuurvriendelijke methode. Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat er wordt geïsoleerd. Daarnaast worden er ook nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren gecreëerd. 
Natuurvriendelijk isoleren volgt de volgende stappen:

 1. Natuurvrij maken van de woning

Hierbij worden maatregelen getroffen om vogels en vleermuizen de kans te geven om uit uw woning te vertrekken. Hiertoe worden kieren dichtgemaakt en plaatst men op sommige openingen flappen die ervoor zorgen dat de vogels en vleermuizen wel naar buiten kunnen vliegen maar niet meer naar binnen. Het natuurvrij maken van de woning is alleen toegestaan buiten het kraam- en rustseizoen van de dieren. Er zijn twee mogelijkheden. U wilt uw huis in de zomer isoleren, zorg dan dat de woning ruim voor 1 april natuurvrij is gemaakt. De kraamperiode is namelijk tussen 1 april en 1 augustus. Wilt u daarentegen uw huis in de winter isoleren dan moet u woning uiterlijk 1 november natuurvrij gemaakt zijn i.v.m. de rustperiode.

 1. Nieuwe verblijfplaatsen

In de regel geldt dat elke woning geïsoleerd mag worden nadat deze natuurvrij is gemaakt. Wel moet er een periode van minimaal 4 dagen zitten tussen natuurvrij maken en isoleren. Bij het isoleren zorgt het bedrijf ervoor dat er voldoende (nieuwe) plekken beschikbaar blijven voor de dieren. De verblijfplaatsen worden zoveel mogelijk onzichtbaar in de spouw of dak weggewerkt. Indien dit niet mocht lukken zullen er nesthokjes tegen de gevel geplaatst worden

 1. Melding

Voor het isoleren van woningen met vogels of vleermuizen is ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Deelnemende gemeenten hebben deze gekregen voor alle inwoners met een eigen woonhuis (geen huurwoning of appartement). Het isolatiebedrijf meldt uw woning aan, zodat u gebruik kunt maken van deze ontheffing. De gemeenten binnen de collectieve actie zijn sinds de uitspraak van de Raad van State druk bezig om deze ontheffingen aan te vragen, maar hebben deze ontheffing nog niet. Zodoende is er voorlopig geen meldplicht. Aangezien het hier beschreven proces al door de provincie Utrecht is uitgerold zijn de bedrijven van mening dat isolatiemaatregelen uitgevoerd kunnen worden mits de woning van tevoren natuurvrij is gemaakt en nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren worden gecreëerd tijdens de isolatie.

Meer informatie is te vinden op www.natuurvriendelijkisoleren.nl 
Lees ook handleiding-natuurvriendelijk-isoleren

Kortom het natuurvrij isoleren heeft invloed op zowel de timing van de maatregel als op de kosten. Naast de kosten van de isolatiemaatregel zelf zullen er ook kosten voor het natuurvrij maken in rekening worden gebracht. Momenteel is er alleen subsidie op de isolatiemaatregel en niet op het natuurvrij maken van de woning

Informatie en Inschrijfformulier

Het is raadzaam om u eerst goed te laten informeren over de mogelijke maatregelen die u kan nemen. Hiertoe hebben we een informatiebrochure opgesteld waarin gedetailleerde informatie over de maatregelen en producten is te vinden, inclusief de prijzen en subsidies. Deze brochure is hier te downloaden. Daarnaast is het aan te bevelen om eerst in een persoonlijk gesprek met een van de energiecoaches van de lokale energiecoöperatie de mogelijkheden voor uw huis te onderzoeken en bespreken.
Nadat u zich goed heeft geïnformeerd, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden.

Gegevens en aansprakelijkheid

Uw gegevens worden doorgegeven aan de desbetreffende lokale energiecoöperatie en de participerende bedrijven. De bedrijven zullen vervolgens direct met u communiceren. Energie Verbonden en de energiecoöperaties monitoren het proces en helpen om de actie in goede banen te leiden en zullen zowel de bedrijven als deelnemers contacteren in het geval onverwachte vertragingen optreden in het doorloopproces. De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van uw aanvraag en de kwaliteit van de uitvoering.

Subsidies

De Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie die huiseigenaren financieel ondersteunt om duurzaamheidsmaatregelen te nemen in huis en zo energie te besparen. De subsidie loopt door tot 2030. Kijk voor details en voorwaarden naar de subsidiemogelijkheden voor isolatie- en installatiemaatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u isolerende maatregelen uit laten voeren, een zonneboiler of (hybride) warmtepomp laten installeren of uw woning laten aansluiten op een warmtenet. Denk bij isolerende maatregelen aan het isoleren van je dak, vloer of bodem, spouwmuur en ramen.

De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregel is uitgevoerd. Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar 24 maanden (was 12 maanden) de tijd om de subsidieaanvraag te doen. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd.
Met één isolatiemaatregel krijgt u als woningeigenaar zo’n 15% van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen is het subsidiepercentage ongeveer 30%. Bij twee maatregelen ontvangt u het hogere subsidiebedrag. Houd er rekening mee dat u geen gebruik kan maken van de regeling als u zelf aan het klussen gaat. De maatregelen moeten altijd worden uitgevoerd door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

 1. Bevestiging
  U ontvangt een automatische email met bevestiging van uw inschrijving. Hierin bevindt zich ook het emailadres van de lokale campagneleider. Dit is de contactpersoon vanuit de energiecoöperatie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de lokale campagneleider.
 2. Afspraak voor schouw
  Binnen 2 weken zal u gecontacteerd worden door de participerende bedrijven voor een schouw. Dit is een afspraak bij u thuis om de lokale situatie te bekijken. Door de gekte op de markt komt het vaak voor dat de termijn van een week niet wordt gehaald. De bedrijven doen er alles aan om u zo snel mogelijk te contacteren.
 3. Schouw
  Het bezoek van de leverancier voor de technische schouw duurt ongeveer een uur. De leverancier bekijkt de geschiktheid van de spouw, de kruipruimte en/of dak en eventuele obstakels voor de uitvoering. Ook zal, indien van toepassing, gekeken worden naar de uitvoerbaarheid van het natuurvrij maken van de woning
 4. Definitieve offerte (inclusief het natuurvrij maken van de woning)
  Gebaseerd op de schouw wordt er door elk bedrijf een maatwerk offerte gedefinieerd inclusief eventuele persoonlijke wensen. Deze zullen gebaseerd zijn op de afgesproken m2 pakketprijzen vermeerderd met eventuele kosten voor meerwerk en het eventueel natuurvrij maken van de woning.
 5. Beslissen
  U beslist zelf of u akkoord gaat met één van de offertes en overgaat op isolatiemaatregelen. Het is prettig als u ook de bedrijven informeert die niet door u geselecteerd zijn.
 6. Uitvoering (eerst natuurvrij maken en dan isoleren)
  Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plant u samen met de leverancier een datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De woning zal in eerste instantie natuurvrij worden gemaakt in de toegestane periodes. Op zijn vroegst 4 dagen na het natuurvrij maken van de woning kan de isolatiemaatregel worden uitgevoerd.