Isolatie 

Net als in 2021 organiseren  we in 2022 een collectieve actie isolatiemaatregelen. Deze actie loopt van 1 maart 2022 tot 1 maart 2023. Ten opzichte van de actie in 2021  zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, te weten:

1. Dakisolatie toegevoegd
Naast bodem, vloer, en spouwisolatie hebben we ook dakisolatie in de maatregelen meegenomen. Omdat dakisolatie sterk afhankelijk is van de lokale situatie kunnen we hier alleen richtprijzen afgeven

2. Twee isolatiebedrijven
We hebben besloten om de actie met twee in plaats van drie bedrijven te doen. Gebaseerd op de uitkomsten van de bewoners enquête en het aantal gerealiseerde projecten in 2021 gaan we door met de Isolatiespecialist en van de Bunt isolatietechniek. Onderstaande prijsafspraken gelden tot september 2022. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zullen we in september mogelijk nieuwe prijsafspraken moeten maken.

3. HR++ isolatieglas

Gezien de uitzonderlijk hoge toestroom van aanvragen is GSF/Sukkel genoodzaakt geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen tot begin 2023. Zodoende kunt u zich voorlopig niet meer aanmelden voor de HR++ maatregel. Wij zijn naarstig op zoek naar een alternatief, maar krijgen bij meer bedrijven hetzelfde verhaal te horen. Via de website van de Energie Coöperaties en Energie Verbonden zullen we u op de hoogte houden. Hier vindt u een lijst met betrouwbare glasbedrijven die u kunt benaderen.

Veel woningen niet goed geïsoleerd

 • Veel woningen zijn niet goed geïsoleerd
  Een effectieve verduurzaming van de woning begint met isoleren
 • Isoleren betekent meer comfort, lagere energierekening en ultiem een bijdrage aan een beter milieu.
 • Er zijn veel huizen in Nederland die in de jaren 60/70 gebouwd zijn.
 • Tot de jaren 70 was isolatie nog geen standaard.
 • Isolatie werd pas na de oliecrisis en sinds het begin van de jaren ‘80 vaker toegepast.
 • Bij alle nieuwbouw is isolatie uiteraard goed toegepast.
 • Bij geïsoleerde woningen (jaren 70 e.v.) kun je ook besparen door na te isoleren en glas te vervangen.

Maatregelen, prijzen en subsidies

Subsidies

De prijzen voor de verschillende maatregelen zijn ten opzichte van 2021 fors gestegen. Daar tegenover staat dat ook de subsidiebedragen gestegen zijn. Om in aanmerking te komen voor InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) subsidie moeten er minimaal twee maatregelen uitgevoerd worden en geldt er een minimum aantal m2 per maatregel. Kijk voor details en voorwaarden naar de subsidiemogelijkheden voor isolatie- en installatiemaatregelen.

Informatie en Inschrijfformulier

Het is raadzaam om u eerst goed te laten informeren over de mogelijke maatregelen die u kan nemen. Hiertoe hebben we een informatiebrochure opgesteld waarin gedetailleerde informatie over de maatregelen en producten kan vinden, inclusief de prijzen en subsidies. Deze brochure is hier te downloaden.

Daarnaast is het ook aan te bevelen om eerst in een persoonlijk gesprek met een van de energiecoaches van de lokale energie coöperatie de mogelijkheden voor uw huis te bespreken. Nadat u zich goed hebt geïnformeerd, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden.

Gegevens en aansprakelijkheid

Uw gegevens worden doorgegeven aan de lokale energiecoöperatie en de participerende bedrijven. Deze bedrijven zullen vervolgens direct met u communiceren. Energie Verbonden en de energiecoöperatie monitoren het proces en helpen om de actie in goede banen te leiden en zullen zowel de bedrijven als deelnemers contacteren in het geval onverwachte vertragingen optreden in het doorloopproces. De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van uw aanvraag en de kwaliteit van de uitvoering.

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

 1. Bevestiging
  U ontvangt een automatische email met bevestiging van uw inschrijving. Hierin bevindt zich ook het emailadres van de lokale campagneleider. Dit is de contactpersoon vanuit de energiecoöperatie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de lokale campagneleider.
 2. Afspraak voor schouw
  Binnen één week zal u gecontacteerd worden door de participerende bedrijven voor een schouw. Dit is een afspraak bij u thuis om de lokale situatie te bekijken.
 3. Schouw
  Het bezoek van de leverancier voor de technische schouw duurt ongeveer een uur. De leverancier bekijkt de geschiktheid van de spouw en de kruipruimte en eventuele obstakels voor de uitvoering.
 4. Definitieve offerte
  Gebaseerd op de schouw wordt er door elk bedrijf een maatwerk offerte gedefinieerd inclusief eventuele persoonlijke wensen. Deze zullen gebaseerd zijn op de afgesproken m2 pakketprijzen vermeerderd met eventuele kosten voor meerwerk.
 5. Beslissen
  U beslist zelf of u akkoord gaat met één van de offertes en overgaat op isolatiemaatregelen. Het is prettig als u ook de bedrijven informeert die niet door u geselecteerd zijn.
 6. Uitvoering
  Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plant u samen met de leverancier een datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het streven is om de werkzaamheden binnen 2 a 3 maanden na het ondertekenen van de offerte af te ronden.