Subsidies

Algemeen

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie ISDE is een subsidie die huiseigenaren financieel ondersteunt om duurzame maatregelen te nemen in huis en zo energie te besparen. De subsidie loopt door tot 2030. Je kunt een aanvraag indienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland. Daar staat ook uitgebreide informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de subsidies en de voorwaarden.

In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u isolerende maatregelen uit laten voeren, een zonneboiler of (hybride) warmtepomp laten installeren of uw woning laten aansluiten op een warmtenet. Denk bij isolerende maatregelen aan het isoleren van je dak, vloer of bodem, spouwmuur en ramen. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregel is uitgevoerd. Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar 24 maanden (was 12 maanden) de tijd om de subsidieaanvraag te doen. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd.

Met één isolatiemaatregel krijgt u zo’n 15% van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen is het subsidiepercentage ongeveer 30%. Tip: kijk of je binnen twee jaar nóg een maatregel kan nemen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp of zonneboiler. Bij twee maatregelen ontvang je het hogere subsidiebedrag. Houd er rekening mee dat je geen gebruik kunt maken van de regeling als u zelf aan het klussen gaat. De maatregelen moeten altijd worden uitgevoerd door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de isolatiemaatregelen worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil van uw huis. De thermische schil is de ‘jas’ van uw woning, dus alle bestaande muren, ramen en deuren, het dak en de vloer die grenzen aan de buitenlucht of de grond. Wanneer u een nieuwe uitbouw plaatst, valt dat dus niet onder de bestaande thermische schil. U maakt de ‘jas’ dan immers groter. 

Ook zitten er bepaalde eisen aan de isolerende werking en dikte van de isolatieproducten en -glas. Er moet namelijk een bepaalde isolatiewaarde worden gehaald, zodat de maatregelen ook echt effectief zijn.
Vergeet tijdens de uitvoering geen foto’s te maken, want die heeft u nodig als bewijsmateriaal. 

Onderstaande tabel geeft subsidiebedragen voor een aantal van de meest populaire verduurzamingsmaatregelen weer. De genoemde bedragen zijn voor enkelvoudige maatregelen. Als u twee maatregelen uitvoert zijn de bedragen 2x zo hoog.

Warmtepompen
Vanaf 1-1-2024 is er geen ISDE subsidie meer voor warmtepompen met energielabel A+ of lager. Een warmtepomp moet vanaf 2024 dus minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een aanvullende subsidiebonus van € 225. Wie in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager heeft gekocht en laat installeren in 2024, kan nog wel subsidie aanvragen (laat u goed door uw installateur informeren. Deze wijziging geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger. 

VVE’s
NB: Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten is in januari 2023 overgegaan naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.

Monumenten
De ISDE wordt komend jaar toegankelijker voor woningeigenaren die wonen in een monumentale woning. Vanwege het behoud van het monumentale karakter kan een deel van de eigenaren van monumenten geen HR++ glas of buitengevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Investeringen in maatregelen voor monumenten voldoen hierdoor vaak niet aan de eisen van de ISDE. De minimale isolatiewaarden voor monumenten worden vanaf 1 januari 2024 versoepeld. Ook worden de minimale afmetingen waarvoor een aanvraag voor glasisolatie kan worden ingediend voor monumentale woningen verlaagd. 

Extra subsidie biobased milieuvriendelijk materiaal
Biobased isolatiemateriaal is duurzaam geproduceerd materiaal zoals hout, vezelhennep en vlas. Dit materiaal is vaak duurder dan minder duurzame isolatiematerialen. Om het gebruik van biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal aan te moedigen wordt er een extra bedrag per vierkante meter aan ISDE subsidie toegekend.

 • Bonus voor biobased materialen van (wordt NIET verdubbeld bij meer dan 1 maatregel):
  dakisolatie: € 5 per m2
 • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
 • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
 • gevelisolatie: € 6 per m2
 • vloerisolatie: € 2 per m2
 • bodemisolatie: € 1 per m2

Subsidies groene daken

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn er twee mogelijke subsidies beschikbaar voor de aanleg van sedumdaken. Via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor alle gemeenten in de regio en voor inwoners van Wijdemeren via de gemeente.

Subsidie groen dak via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Deze subsidie is voor alle inwoners van Weesp, Gooise Meren, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum en Wijdemeren die in het stedelijk gebied wonen. Deze stimuleringsregeling geldt voor meer dan alleen de sedumdaken. Andere zaken zoals regenton en waterbergende maatregelen in en onder tuinen vallen ook onder de regeling. Gedetailleerde informatie vindt u op Subsidie Waterschap AGV.

Beschikbaar budget

In 2024 is er geen subsidie meer voor individuele huishouden, maar is deze gericht op samenwerkingsinitiatieven, zie hier.

In 2024 is er 250.000 euro subsidie beschikbaar voor initiatieven van samenwerkende partijen die geen winst maken voor klimaat adaptieve maatregelen. Is het bedrag op? Dan geven we geen subsidies meer. (Nog beschikbaar vanaf 21 maart 2024: €127.000)
Gedetailleerde informatie vind je op de site van AGV, zie hier  op 
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water/subsidie-voor-samenwerkingsinitiatieven/

Voorbeelden samenwerkingsinitiatieven

 • Een school die samen met leerlingen en ouders een groenblauw schoolplein aanlegt.
 • Een buurtvereniging die samen met de gemeente een wadi aanlegt.
 • Een woningbouwcorporatie, de gemeente en huurders die samen zorgen voor minder tegels en meer groen in de gezamenlijke tuin.
 • Een vve die met haar leden groene daken aanlegt en deze ter demonstratie beschikbaar stelt voor andere buurtbewoners.
 • Minimaal 3 huishoudens die samen een regenwaterschutting aanleggen en andere buurtbewoners daarover informeren.
 • Een winkeliersvereniging die regenpijpen loskoppelt en groene daken aanlegt.

Voorwaarden subsidie o.a.:

 • Alleen als er nog geld in de pot zit.
 • Minimaal 3 huishoudens in 1 buurt of wijk of de maatregel wordt aangevraagd door instelling, vereniging of VvE
 • Subsidie moet 8 weken vóórdat project wordt gestart worden aangevraagd
 • Maximaal 50% van de kosten worden vergoed met een minimum van €1000 en een maximum van €20.000
 • Voor volledige voorwaarden zie hier 

Subsidie aanvragen vóórdat je de maatregel neemt

Subsidie groen dak via Wijdemeren

Voor inwoners van gemeente Wijdemeren is er ook een gemeentelijke subsidie. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als er geen subsidie bij waterschap is aangevraagd. Alle informatie omtrent deze regeling is te vinden op Subsidie groen dak Wijdemeren

 • De oppervlakte groen dak dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling is minimaal 6 m2; De gemeente vergoedt na aanleg maximaal 25 euro per m2 (incl. BTW). De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro (incl. BTW) per adres.
 • Zowel particuliere als bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Bent u niet de eigenaar van de woning of het bedrijfspand, dan moet u toestemming vragen.
 • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft. Dit kunt u zelf doen of een onderhoudsabonnement afsluiten bij een leverancier.

De subsidie vraag je digitaal aan via de website digitaal aan. Binnen twee weken ontvang je een beschikking. Dit is een voorlopige toekenning van de subsidie. Is uw groene dak gereed, dan kunt u de subsidieaanvraag laten vaststellen en een uitbetaling aanvragen. Hiertoe heeft u  een betaalbewijs en een foto van uw groene dak en bankrekeningnummer nodig. Na het vaststellen van het subsidiebedrag volgt de betaling van de subsidie.

Subsidies voor zonnepanelen

De 21% BTW die in rekening werd gebracht voor zoninstallaties die tot eind 2022 zijn gerealiseerd kan worden teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 0% BTW tarief op zoninstallaties. Zodoende hoeft u geen BTW meer terug te vragen. Verder zijn er geen investeringssubsidies voor zoninstallaties. Wel geldt de salderingsregeling. Het voornemen van de regering is om deze af te bouwen tot 2030 en te vervangen door een vergoeding. Dit voornemen is momenteel in behandeling.