Subsidies

Algemeen

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie ISDE is een subsidie die huiseigenaren financieel ondersteunt om duurzame maatregelen te nemen in huis en zo energie te besparen. De subsidie loopt door tot 2030. Je kunt een aanvraag indienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland. Daar staat ook uitgebreide informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de subsidies en de voorwaarden.

In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u isolerende maatregelen uit laten voeren, een zonneboiler of (hybride) warmtepomp laten installeren of uw woning laten aansluiten op een warmtenet. Denk bij isolerende maatregelen aan het isoleren van je dak, vloer of bodem, spouwmuur en ramen. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregel is uitgevoerd. Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar 24 maanden (was 12 maanden) de tijd om de subsidieaanvraag te doen. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd.

Met één isolatiemaatregel krijgt u zo’n 15% van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen is het subsidiepercentage ongeveer 30%. Tip: kijk of je binnen twee jaar nóg een maatregel kan nemen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp of zonneboiler. Bij twee maatregelen ontvang je het hogere subsidiebedrag. Houd er rekening mee dat je geen gebruik kunt maken van de regeling als u zelf aan het klussen gaat. De maatregelen moeten altijd worden uitgevoerd door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de isolatiemaatregelen worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil van uw huis. De thermische schil is de ‘jas’ van uw woning, dus alle bestaande muren, ramen en deuren, het dak en de vloer die grenzen aan de buitenlucht of de grond. Wanneer u een nieuwe uitbouw plaatst, valt dat dus niet onder de bestaande thermische schil. U maakt de ‘jas’ dan immers groter. 
Ook zitten er bepaalde eisen aan de isolerende werking en dikte van de isolatieproducten en -glas. Er moet namelijk een bepaalde isolatiewaarde worden gehaald, zodat de maatregelen ook echt effectief zijn.
Vergeet tijdens de uitvoering geen foto’s te maken, want die heeft u nodig als bewijsmateriaal. 
Onderstaande tabel geeft subsidiebedragen voor een aantal van de meest populaire verduurzamingsmaatregelen weer. De genoemde bedragen zijn voor enkelvoudige maatregelen. Als u twee maatregelen uitvoert zijn de bedragen 2x zo hoog.

Groter vermogen van warmtepompen
Het vermogen van warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie gaat omhoog. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.

Subsidies groen dak Waterschap AGV

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn er twee mogelijke subsidies beschikbaar voor de aanleg van sedumdaken. Via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor alle gemeenten in de regio en voor inwoners van Wijdemeren via de gemeente. 

Via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Deze subsidie is voor alle inwoners van Weesp, Gooise Meren, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum en Wijdemeren die in het stedelijk gebied wonen. Deze stimuleringsregeling geldt voor meer dan alleen de sedumdaken. Andere zaken zoals regenton en waterbergende maatregelen in en onder tuinen vallen ook onder de regeling. Gedetailleerde informatie vindt u op Subsidie Waterschap AGV.

Voor de aanleg van een sedumdak of biodivers groen dak op watervasthoudend substraat krijgt u een maximale subsidie van €20/m2 inclusief BTW. In 2023 is er €50.000 beschikbaar.

In het kort gelden er een aantal voorwaarden van Waterschap AGV voor individuele huishoudens, te weten:

 • Je krijgt alleen subsidie als het voor het eigen huis is. Je kan geen subsidie krijgen voor maatregelen bij gemeenschappelijke ruimten.
 • Je krijgt de subsidie pas als de kosten ook echt gemaakt zijn.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt in het huidige jaar, vanaf het openstellen van de subsidieregeling.
 • Per maatregel kan je maar 1 keer subsidie krijgen.
 • Per huisadres kan maximaal 1.100 euro subsidie verkregen worden dat overeenkomt met 55m2
 • Je kan een kassabon of rekening laten zien met daarop de kosten en wat je hebt gekocht.
 • Je maakt foto’s van hoe het er eerst uitzag en nadat de maatregel is uitgevoerd. Of tijdens, als de maatregel achteraf niet meer zichtbaar is. Omdat het bijvoorbeeld onder de grond zit. Ook maakt je 1 of meerdere overzichtsfoto’s.
  De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier “Geef groen en water de ruimte”.  Dit formulier vul je in en stuur je naar groenblauw@waternet.nl. Binnen 8 weken krijg je te horen of je de subsidie krijgt.

Subsidie groen dak Wijdemeren

Voor inwoners van gemeente Wijdemeren is er ook een gemeentelijke subsidie. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als er geen subsidie bij waterschap is aangevraagd. Alle informatie omtrent deze regeling is te vinden op Subsidie groen dak Wijdemeren

 • De oppervlakte groen dak dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling is minimaal 6 m2; De gemeente vergoedt na aanleg maximaal 25 euro per m2 (incl. BTW). De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro (incl. BTW) per adres.
 • Zowel particuliere als bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Bent u niet de eigenaar van de woning of het bedrijfspand, dan moet u toestemming vragen.
 • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft. Dit kunt u zelf doen of een onderhoudsabonnement afsluiten bij een leverancier.

De subsidie vraag je digitaal aan via de website digitaal aan. Binnen twee weken ontvang je een beschikking. Dit is een voorlopige toekenning van de subsidie. Is uw groene dak gereed, dan kunt u de subsidieaanvraag laten vaststellen en een uitbetaling aanvragen. Hiertoe heb je  een betaalbewijs en een foto van uw groene dak en bankrekeningnummer nodig. Na het vaststellen van het subsidiebedrag volgt de betaling van de subsidie.

Subsidies voor zonnepanelen

De 21% BTW die in rekening werd gebracht voor zoninstallaties die tot eind 2022 zijn gerealiseerd kan worden teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 0% BTW tarief op zoninstallaties. Zodoende hoeft u geen BTW meer terug te vragen. Verder zijn er geen investeringssubsidies voor zoninstallaties. Wel geldt de salderingsregeling. Het voornemen van de regering is om deze af te bouwen tot 2030 en te vervangen door een vergoeding. Dit voornemen is momenteel in behandeling.