Subsidies

 Subsidie isolatie woningen (ISDE)

De overheid heeft de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen en zonneboilers verlengd en uitgebreid met isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Deze ISDE kan vanaf 4 januari 2022 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kan alleen na uitvoering en betaling van de maatregelen en moet binnen 12 maanden na uitvoering van de eerste maatregel gebeuren.

Tevens is in april 2022 besloten dat voor een eigenaar-bewoner ook mogelijk om vanaf 1 januari 2023 een subsidieaanvraag in te dienen voor enkelvoudige isolatiemaatregelen die na 2 april 2022 zijn gerealiseerd. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug, mits de aanvraag voldoet aan de verder geldende voorwaarden. Ook het minimumaantal m2 glas en/of isolatie is verder versoepeld.

Combineert u een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten als subsidie terug. Het loont nu dus al de moeite om te checken wat je nog kunt doen.


We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet: 

 • Voor 2022 geldt 30% subsidie als u twee besparende maatregelen neemt. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van 1 isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp. 
 • Warmtepompen en zonneboilers kunnen ook nog steeds zonder tweede maatregel worden aangeschaft.  
 • Aanvragen van 15% subsidie voor een enkelvoudige maatregel kan vanaf 1 januari 2023 en geldt dan voor alle maatregelen die na 2 april 2022 zijn gerealiseerd. 
 • Het minimaal  te isoleren oppervlak is voor alle woningtypen gelijk. Het maximale subsidiebedrag is vervangen door een maximale oppervlakte per maatregel waarvoor subsidie is aan te vragen. (versoepeling vanaf 1 januari 2023)
 • Er komt een productenlijst voor goedgekeurde isolatiematerialen. Deze wordt begin januari gepubliceerd op de website van de RVO.
 • Er  is de mogelijkheid voor subsidie voor het laten aansluiten van de woning op een warmtenet.
 • Ook warmtepompen moeten door een installatiebedrijf worden geplaatst. Zelf  plaatsen is niet meer toegestaan.
 • Het aanbrengen van gespoten PIR of PUR moet vanaf nu met HFK-vrije blaasmiddelen.
ISDE Subsidie bedragen 2022 [isolatie]
* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2022 gebruik van de SEEH

Subsidies groene daken

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn er twee mogelijke subsidies beschikbaar voor de aanleg van sedumdaken. Via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor alle gemeenten in de regio en voor inwoners van Wijdemeren via de gemeente. 

Via het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Deze subsidie is voor alle inwoners van Weesp, Gooise Meren, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum en Wijdemeren die in  het stedelijk gebied wonen. Deze stimuleringsregeling geldt voor meer dan alleen de sedumdaken, bijvoorbeeld regenton en waterbergende maatregelen in en onder tuinen. Gedetailleerde informatie vindt u op https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/.

Voor de aanleg van een sedumdak of biodivers groen dak op watervasthoudend substraat krijgt u een maximale subsidie van €20 inclusief BTW en per m. In 2022 is er €150.000 beschikbaar.

In het kort gelden er een aantal voorwaarden van Waterschap AGV voor individuele huishoudens

 • Je krijgt alleen subsidie als het voor het eigen huis is. Je kan geen subsidie krijgen voor maatregelen bij gemeenschappelijke ruimten.
 • Je krijgt de subsidie pas als de kosten ook echt gemaakt zijn.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt in het huidige jaar, vanaf het openstellen van de subsidieregeling.
 • Per maatregel kan maar 1 keer subsidie krijgen.
 • Per huisadres kan maximaal 1.100 euro subsidie verkregen worden dat overeenkomt met 55m2
 • Je kan een kassabon of rekening laten zien met daarop de kosten en wat je hebt gekocht.
 • Je maakt foto’s van hoe het er eerst uitzag en nadat de maatregel is uitgevoerd. Of tijdens, als de maatregel achteraf niet meer zichtbaar is. Omdat het bijvoorbeeld onder de grond zit. Ook maakt je 1 of meerdere overzichtsfoto’s.

De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier “Geef groen en water de ruimte”. Dit kan worden aangevraagd via de https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/aanvragen-contactformulier/

Dit formulier vult u in en stuurt u naar groenblauw@waternet.nl. Binnen 8 weken krijg je te horen of je de subsidie krijgt.

Subsidies groene daken
via gemeente wijdemeren

Voor inwoners van gemeente Wijdemeren is er ook een gemeentelijke subsidie. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als er geen subsidie bij waterschap is aangevraagd. Alle informatie omtrent deze regeling is te vinden op https://www.wijdemeren.nl/groendak

 • De oppervlakte groen dak dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling is minimaal 6 m2; De gemeente vergoedt na aanleg maximaal 25 euro per m2 (incl. BTW). De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro (incl. BTW) per adres.
 • Zowel particuliere als bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Bent u niet de eigenaar van de woning of het bedrijfspand, dan moet u toestemming vragen.
 • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft. Dit kunt u zelf doen of een onderhoudsabonnement afsluiten bij een leverancier.

De subsidie vraag je digitaal aan via de website https://formulieren.wijdemeren.nl/subsidiegroenedak. Binnen twee weken ontvang je een beschikking. Dit is een voorlopige toekenning van de subsidie. Is uw groene dak gereed, dan kunt u de subsidieaanvraag laten vaststellen en een uitbetaling aanvragen. De uitbetaling kan worden aangevraagd via https://formulieren.wijdemeren.nl/uitbetalingsubsidiegroenedak. Hiertoe heb je  een betaalbewijs en een foto van uw groene dak en bankrekeningnummer nodig. Na het vaststellen van het subsidiebedrag volgt de betaling van de subsidie.