Zonnepanelen

Ook dit jaar hebben we weer een collectieve inkoopactie zonnepanelen. Vanaf 1 april 2024 gelden nieuwe afspraken en prijzen. De actie is extra aantrekkelijk, want de prijzen zijn per 1 april jl. gedaald. U dient zich via het inschrijfformulier aan te melden om van de collectieve inkoopactie gebruik te maken.

Keuze uit twee bedrijven

We hebben scherpe aanbiedingen van zowel Zekerzon (Zonnefabriek) uit Amsterdam als Groenpand uit Utrecht. Beide bedrijven hebben naast een goede kwaliteit en prijs, uitgebreide ervaring met collectieve acties en het afhandelen van de aanvragen, werken met eigen installatieteams en geven goede garanties op werk en materiaal. De aangeboden Full Black panelen zijn van de laatste stand van de techniek. De panelen in dit aanbod hebben een piekvermogen van 415 en 440 Watt.

Pakketten en prijzen
collectieve actie

Alle gebruikte componenten zijn afkomstig van gerenommeerde bedrijven met uitstekende kwaliteit en garanties. Zie voor meer informatie de informatie-brochures.

NB: Prijzen zijn nauwkeurig maar exclusief lokaal meerwerk. 

Vergunning

U dient bij uw lokale gemeente te verifieren welke vergunningsplichten er zijn voor zonnepanelen in bijvoorbeeld beschermd stadsgezichten, monumenten etc.. 

Inschrijven

Schrijf u in voor de actie via het inschrijfformulier.

Informatiebrochure

Voordat u zich inschrijft voor de actie, moet u zich goed te laten informeren over technische en commerciële aspecten van zonne-installaties. Hiertoe hebben wij een Informatiebrochure Zonnepanelen opgesteld die u hier kan downloaden. In de brochure vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 
  1. Uitleg van de actie inclusief stappenplan
  2. Participerende bedrijven, gebruikte materialen en pakketprijzen;
  3. Situationele voorwaarden voor uitvoering
  4. Investeringen en  terugverdientijden
  5. Werking en configuraties van zonnepaneelsystemen

Ook is het mogelijk om een adviesgesprek met een van de lokale gratis energiecoaches aan te vragen. Nadat u zich goed heeft geinformeerd, kunt u zich via dit inschrijfformulier aanmelden voor de collectieve inkoop. 

Gegevens en aansprakelijkheid

Uw gegevens worden doorgegeven aan de lokale energiecoöperatie en participerende bedrijven. Deze zullen vervolgens rechtstreeks met u communiceren. Energie Verbonden en de lokale energie coöperaties monitoren wekelijks de voortgang van het proces en helpen om de actie in goede banen te leiden. Zij zullen zowel de bedrijven als deelnemers contacteren in het geval onverwachte vertragingen optreden in het doorloopproces. De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van uw aanvraag en de kwaliteit van de installatie. 

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

1. Bevestiging
U ontvangt een automatische email met bevestiging van uw inschrijving. Hierin bevindt zich ook het emailadres van de lokale campagneleider. Dit is de contactpersoon vanuit de energiecoöperatie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de campagneleider.

2. Indicatieve offerte
Het streven is dat u binnen 2 weken een indicatieve offerte kunt verwachten van Groenpand en Zekerzon. Deze is gebaseerd op satellietbeelden van uw dak en het door u opgegeven elektriciteitsverbruik. Deze offerte kan pas definitief gemaakt worden als er een schouw van de lokale situatie bij u thuis is geweest. De bedrijven zullen een afspraak maken voor deze schouw. 

3. Schouw
Het bezoek van de leverancier voor de technische schouw duurt ongeveer een uur. De leverancier bekijkt de geschiktheid van het dak, eventuele obstakels, de locatie voor de omvormer en het kabeltraject en de meterkast.

4. Definitieve offerte
Indien nodig worden de indicatieve offerte(s) aangepast naar de situatie in uw woning en uw wensen en vervolgens definitief gemaakt.

5. Beslissen
U beslist zelf of u akkoord gaat met één van de offertes en overgaat op installatie van de panelen. Het zou prettig zijn als u ook het bedrijf informeert waarmee u niet in zee wil gaan.

6. Uitvoering
Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plant u samen met de leverancier een dag dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het streven is om de installatie binnen 2 á 3 maanden na het ondertekenen van de offerte af te ronden. De leverancier is over het algemeen een dag bezig met de installatie van het systeem. 

Gekleurde panelen (geen onderdeel van de collectieve inkoopactie)

Vanuit de bewoners ontvangen regelmatig vragen over de mogelijkheden van gekleurde panelen. Dat wil zeggen panelen die minder contrasteren op de vele oranje/rode daken die er in de regio zijn. De firma Bisol (www.bisol.com) uit België levert dit soort panelen en in onze regio installeert Solarfriends uit Nederhorst den Berg (www.solarfriends.nl) systemen met deze panelen. De panelen kunnen in vele kleuren worden geleverd en de randen van de panelen zijn uitgevoerd in bijpassende kleuren.

De kleur van de Bisol panelen wordt gecreëerd door toepassing van een gekleurde folie. Deze folie houdt een gedeelte van het zonlicht dat op het paneel valt tegen en zodoende is de opbrengst van deze panelen minder dan bij standaard panelen met een transparante folie. Hierdoor is ook de Wp prijs een stuk hoger dan traditionele panelen.

De panelen worden in Europa ontworpen en geproduceerd, hebben 100% vermogensgarantie tot 25 jaar en de ecologische voetafdruk per BISOL product is nul omdat de energie voor de productie uit 100% CO2 neutrale bronnen komt.

Dit Bisol aanbod is NIET opgenomen in de collectieve actie. Wel hebben wij indicatieve pakketprijzen met Solarfriends afgesproken die gelden voor complete systemen en schuine daken. De prijzen zijn exclusief eventuele meerkosten voor ladderlift, aanpassingen aan meterkast, dak doorvoer en schouw en complexe situaties. Voor deze prijzen, zie kolom hiernaast.

Als u geïnteresseerd bent kan u DIRECT contact opnemen met Solarfriends: Marieke Hess Email: marieke@solarfriends.nl  Mobiel: 0645381434

Subsidies

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 0% BTW tarief op zoninstallaties. Zodoende hoeft u geen BTW meer terug te vragen. Terugvragen van 21% BTW van zonnepanelen over oude jaren (maximaal 5 jaar terug) kan nog steeds, kijk daarvoor op www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl.

Verder zijn er geen investeringssubsidies voor zoninstallaties. Wel geldt de salderingsregeling. Zoals recent door de eerste kamer besloten, wordt de salderingsregeling voorlopig nog niet afgebouwd.